Ritratti tal-Kunsill

Is-Seba’ Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – April 2015

Mix-xellug għal-lemin:

Fuq quddiem: Marianne Sagona (Segretarju Eżekuttiv), Mario Azzopardi (Sindku), Paul Mizzi (Viċi Sindku) Fuq wara: Raymond Azzopardi (Kunsillier), Frankie Attard (Kunsillier), David Mizzi (Kunsillier).

Is-Sitt Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 10 ta’ Marzu 2012

Mix-xellug għal-lemin:

Marianne Sagona (Segretarju Eżekuttiv), Saverio Grech (Kunsillier), Maria Antonia Borg (Viċi Sindku), Mario Azzopardi (Sindku), David Mizzi (Kunsillier), Raymond Azzopardi (Kunsillier).

It-Tieni Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 14 ta’ Marzu 1998

Mix-xellug għal-lemin:

Carmel Grima (Segretarju Eżekuttiv), Joe Grima (Kunsillier), Paul Gauci (Sindku), Ministru Portelli, Maria Tabone (Kunsilliera), Alfred Stellini (Kunsillier), Peter Paul Sciberras (Kunsillier)

L-Ewwel Leġiżlazzjoni – Data tal-Elezzjoni – 14 ta’ Mejju 1994

Mix-xellug għal-lemin:

Joe Camilleri (Segretarju Eżekuttiv), Joe Parnis (Kunsillier), George Borg (Kunsillier), Francis Mizzi (Kunsillier), Alfred Stellini (Kunsillier), Paul Gauci (Sindku)