Struttura tal-Kunsill
Sindku
Azzopardi, Mario1

Mario Azzopardi

Viċi Sindku

Paul Mizzi

Kunsilliera
Segretarju Eżekuttiv

Marianne Sagona